Uncategorized

สมาคมลูกยางไทย เปิดรับเด็กสรีระดีเข้าฝึกซ้อมเพื่อติดทีมชาติ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” หลังจากที่ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยเฉพาะระดับเอเชีย และระดับโลกเป็นจำนวนมากทุกรุ่น อายุ โดยเริ่มตั้งแต่รุ่นอายุ 16 ปีเป็นต้นไป

 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติในรุ่นอายุต่าง ๆโดยเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับยุวชนและเยาวชน สรรหานักกีฬาที่มี สรีระที่ดี เป็นการวางพื้นฐาน  โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ามาให้ความรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ และเป็นฝึกซ้อมด้านทักษะ เพื่อพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อให้มีการพัฒนานักกีฬาให้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติต่อไป

 ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ระหว่าง 16-26 พ.ย. นักกีฬา กลุ่มอายุต่ำกว่า16 ปี ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มอายุ 16 ปี ต้องเกิดไม่เกิน พ.ศ. 2549 พิจารณาจากคุณสมบัติ ผลงานการแข่งขัน ทดสอบความสามารถ ทางร่างกาย ทักษะ และเข้าร่วมการโครงการพัฒนา ตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนด

 ทั้งนี้ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นต่ำกว่า 16 ปี ในตำแหน่ง Middle blocker ส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า 178 ซ.ม. ขึ้นไป, OH/OPP ส่วนสูง175 ซ.ม. ขึ้นไป, Setter ส่วนสูง 172 ซ.ม.ขึ้นไป, ตัวรับอิสระ ไม่จำกัดความสูง (พิจารณาจากผลงานการแข่งขัน) ส่วนรุ่น 16 ปี Middle blocker ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 180 ซ.ม. ขึ้นไป, OH/OPP ส่วนสูง178 ซ.ม. ขึ้นไป, Setter ส่วนสูง 175 ซ.ม.ขึ้นไป, ตัวรับอิสระ ไม่จำกัดความสูง (พิจารณาจากผลงานการแข่งขัน)

ด้าน นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นต่ำกว่า 16 ปี ในตำแหน่ง Middle blocker ส่วนต้องสูงไม่ต่ำกว่า 193 ซ.ม. ขึ้นไป, OH/OPP ส่วนสูง 190 ซ.ม. ขึ้นไป, Setter ส่วนสูง 190 ซ.ม.ขึ้นไป, ตัวรับอิสระ ไม่จำกัดความสูง (พิจารณาจากผลงานการแข่งขัน) และรุ่น 16 ปี Middle blocker ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 195 ซ.ม. ขึ้นไป, OH/OPP ส่วนสูง 195 ซ.ม. ขึ้นไป, Setter ส่วนสูง 192 ซ.ม.ขึ้นไป และตัวรับอิสระ ไม่จำกัดความสูง (พิจารณาจากผลงานการแข่งขัน)

 สำหรับ วิธีการพิจารณาคัดเลือก นักกีฬาเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอน คือ 1. พิจารณาคุณสมบัติ และผลงานการแข่งขัน 2. ทดสอบความสามารถ ทางร่างกาย และทักษะ   (จะทำการทดสอบตามตำแหน่งการเล่นของนักกีฬา) 3. เข้าร่วมการโครงการพัฒนา ตามรูปแบบที่สมาคมฯ กำหนด

 ทั้งนี้  ในกรณีที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ฝึกสอน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในการที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคม ฯ ในการฝึกซ้อม และเป็นนักกีฬาทีมชาติ

 สำหรับ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียด ทีมหญิง  น.ส.วรรณา บัวแก้ว โทรศัพท์ 08-5636-5459 ทีมชาย พ.อ.อ.ฐิติรัชต์ กาศอุดม โทรศัพท์ 09-9391-4299

Most Popular

To Top