ข่าววอลเลย์บอล

สมาคมวอลเลย์บอล ประกาศชื่อ นักตบชาย-หญิง ยู-20 ผ่านเข้าเลือกรอบแรก เตรียมลุยศึกเอเชีย

สมาคมวอลเลย์บอล

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาย และทีมหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก หลังจากประกาศคัดตัวไปก่อนหน้านี้ 

สำหรับรายชื่อวอลเลย์บอลทีมชาย ประกอบด้วย ธนบดี พลเสนา : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (193 ซม.), อนุพงศ์ จันทร์ทรัพย์ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (177 ซม.), ทีปกร วีระวงศ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.), ธนภัทร ขันคำ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (185 ซม.), อภิสิทธิ์ ว่ามา : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (178 ซม.), ศรานนท์ บาลคำมี : โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด (185 ซม.), เฉลิมเดช บุญรอด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (189 ซม.), สรชัช โฉมเฉลา : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย (193 ซม.), อนันดา กลิ่นหอม : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (193 ซม.)

 กิตติพงศ์ จ๋ายเจริญ : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (190 ซม.), สถิตพงษ์ ปิงตา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (191 ซม.), อบูดี้ เรืองไพศาล : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (182 ซม.), นิพพิชฌน์ มาลา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (191 ซม.), จิรายุ นาชัยยา : โรงเรียนวาปีปทุม (188 ซม.), เสกสรร ชาญยา : โรงเรียนกีฬาอบจ.พิษณุโลก (197 ซม.), เกียรติภูมิ รามสิน : โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (196 ซม.), ลลิตภัทร ทัมทิมทอง : โรงเรียนชุมแพศึกษา (194 ซม.), กิตตินันท์ ผลพิกุล : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (192 ซม.), รัชชานนท์ คำภักดี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (186 ซม.), ปกรศักดิ์ อุทธาหรณ์ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (188 ซม.), คริสโตเฟอร์ อาลิ อุปคำ : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา (206 ซม.)

เทพทัต อรรถสาร : มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (188 ซม.), ทรงพล คำสอาด : โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด (187 ซม.), พีรนัย เทพโสดา : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (185 ซม.), เมธี แก่นจำปา : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (188 ซม.), ชยพล พรรณหาญ : โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (198 ซม.), นครินทร์ อินธนู  : โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (176 ซม.), เจษฎา มาทะวงษ์ : โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) (174 ซม.), ฉัตรชัย ชุ่มชูจันทร์ : โรงเรียนเพชรวิทยาคาร (176 ซม.), ไกรราช ตุ้ยศักดา : โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (165 ซม.)

ส่วนวอลเลย์บอล รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ทีมหญิง ประกอบด้วย ศจิภานันต์ พันธ์สำอางค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (185 ซม.), ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (172 ซม), เยาวพา ปัญญาบุตร : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (174 ซม.), ณิรารัชย์ ศรีกุตา : โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา (178 ซม.), อภิชญา ไกรภาค : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (165 ซม.), จิราวดี สายแสน : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (175 ซม.), ชนากานต์ ศรีราม : โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (178 ซม.), กันตินันท์ นพรัตน์ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (176 ซม.)

สุชาวดี ศรีรักษา : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (172 ซม.), ปริชมน คำสุวรรณ์ : วิทยาลัยนครราชสีมา (177 ซม.), นุชนาถ หอมพิทักษ์ : โรงเรียนสว่างแดนดิน (178 ซม.), ศุภานัน ศรีชัย : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส (183 ซม.), ณิชากร วันศุกร์ : โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส (157 ซม.), ปพัชญา พลทำ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (176 ซม.), ศิรประภา หล้าพลพันธ์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (178 ซม.), กาญจนา ศรีใสแก้ว : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (178 ซม.), สุวรรณี เพ็ชรสังหาร : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (161 ซม.), พิมพ์ชนก กระแสโสม : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (162 ซม.), วรรณภา  พรสวัสดิ์ : โรงเรียนสตรีสิริเกศ (178 ซม.), กนกพร แสงทอง :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (171 ซม.), นครินพร บุดดา :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (174 ซม.), ขวัญณภัทร  นวลวรรณ์ : โรงเรียนสุรนารีวิทยา (170 ซม.), ธัญพร สีโซ่ :  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (170 ซม.)

สมาคมวอลเลย์บอล

วนิดา พึ่งพิณ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (178 ซม.), พุทธิมล งามนวล : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (177 ซม.), อังคณา เทรังษี : โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง (178 ซม.), จันทิมา นรทัด : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171 ซม.), เนตรนภา บุญเกื้อ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (176 ซม.), ภัทรวดี คำนวน : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (175 ซม.), ทิพย์สุดา บัวหลาย : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (183 ซม.), รัชดา ฉอ้อนโฉม : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (171 ซม.), วริศรา สีทาเลิศ  : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (174 ซม.), กัลยรัตน์ คำวงษ์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (168 ซม.), วรัทยา กางโสภา : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (178 ซม.), อริสรา ลุนไธสง : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (180 ซม.)

นักกีฬาทหญิง ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 2 เมษายน เวลา 07.30-08.00 น. เท่านั้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 3 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ขณะที่ นักกีฬาชาย ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน เวลา 08:00 น. – 08:30 น. เท่านั้น ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อทดสอบทักษะและความสามารถในด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยจะประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบ ในวันที่ 5 เมษายน ผ่านเว็บไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

 สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 22 รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี จะแข่งขันระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2567 ณ เมืองเจียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ส่วน การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม  2567

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Most Popular

To Top