ข่าววอลเลย์บอล

เคบียู สปอร์ต โพล ชี้ผ่านครึ่งปี 2567 แฟนกีฬายก วอลเลย์บอล ผลงานเข้าตาสุด

เคบียู สปอร์ต

เคบียู สปอร์ต โพล เปิดผลสำรวจ “ปรากฏการณ์กีฬาไทยในครึ่งปีแรก 2567” เสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 46 ยกกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เป็นกีฬาที่มีผลงานเข้าตามากที่สุด รองลงมาคือ ฟุตซอล

ในช่วงครึ่งปีแรก 2567 วงการกีฬาไทยมีปรากฎการณ์และความเคลื่อนไหวในหลากหลายมิติ เพื่อสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬา KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์กับสาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ปรากฎการณ์กีฬาไทยในครึ่งปีแรก 2567” 

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2567 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,003 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 702 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.00, เพศหญิง 301 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00  ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า

ปรากฎการณ์ที่ส่งผลให้น่าสนใจและติดตาม กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 29.10 นักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ รองลงมา ร้อยละ 24.90 การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ, ร้อยละ 17.60 การเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ร้อยละ 16.10 รัฐบาลกับการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการกีฬาของประเทศ, ร้อยละ 8.30 สังคมไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มขึ้น และอื่นๆร้อยละ 4.00

ส่วนพัฒนาการโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.50 มองว่าดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 43.20 คงเดิม, ร้อยละ 6.10 ถดถอย และ ร้อยละ 4.20 ต้องปรับปรุง 

เคบียู สปอร์ต

ชนิดกีฬาที่สร้างผลงานเข้าตาประชาชน อันดับ 1 ร้อยละ 78.90 วอลเลย์บอลหญิง, อันดับ 2 ร้อยละ 52.60 ฟุตซอล, อันดับ 3 ร้อยละ 47.40 ฟุตบอล/เทควันโด, อันดับ 4 ร้อยละ 42.10 แบดมินตัน/กรีฑา/มวยสากล/ยกน้ำหนัก, อันดับ 5 ร้อยละ 36.80 ตะกร้อ/จักรยาน/มวยไทยสมัครเล่น/กอล์ฟ  

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เผยว่า จากการสำรวจดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจและติดตามผลงานนักกีฬาไทยกับการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อกรณีนี้คงจะส่งผลให้นักกีฬามีขวัญกำลังใจและตื่นตัวในการที่จะพัฒนาตนเองและพร้อมที่จะสร้างผลงานให้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงมุมมองที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าพัฒนาการโดยรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยดีขึ้นนั้นในมิตินี้ก็คงจะสอดคล้องกับผลงานของนักกีฬาในหลากหลายชนิดที่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ 

และที่สำคัญถึงแม้ว่าบางชนิดกีฬาผลงานอาจจะยังไม่เข้าตาประชาชนมากนัก แต่คาดว่าในครึ่งปีหลังซึ่งกำลังจะมีเกมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิก “ปารีส 2024” รวมทั้งระดับเอเชียและนานาชาติที่รออยู่ ก็หวังว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาต่างๆภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนคงจะได้เร่งพัฒนาและยกระดับให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จดังที่ทุกภาคส่วนคาดหวังกันต่อไป

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Most Popular

To Top